Vultr 新用户充多少送多少活动,最高赠送 100 美元

1 一、活动详情 2 二、测试 IP

Vultr新的用户充值活动又来了。仅限新用户。收多少给多少,收多少赚多少。此外,其他新用户活动,如新用户注册的25美元礼物,现在都不见了。如果充值余额没有用完,12个月后到期。扣钱时,正常充值金额扣除一半,捐赠金额扣除另一半。比如你花100美元,送100美元,一共得到200美元,然后花10美元,然后扣除正常支付的5美元和赠送的5美元。

目前Vultr已经支持支付宝和微信支付,非常方便。

一、活动详情

活动页面:https://www.vultr.com/match/

先去活动页面,然后在活动页面注册账号,注册后充值。

一个方案

核心:1 核 CPU内存:512 MB硬盘:20 GB SSD流量:500 GB端口:1 Gbps架构:KVM价格:$2.50/月其他:仅提供 IPv6传送:购买链接

选项2

核心:1 核 CPU内存:512 MB硬盘:20 GB SSD流量:500 GB端口:1 Gbps架构:KVM价格:$3.50/月其他:提供一个 IPv4传送:购买链接

选项3

核心:1 核 CPU内存:1 GB硬盘:25 GB SSD流量:1 TB端口:1 Gbps架构:KVM价格:$5.00/月其他:提供一个 IPv4传送:购买链接二、测试 IP法兰克福(德国)      http://fra-de-ping.vultr.com/巴黎(法国)             http://par-fr-ping.vultr.com/阿姆斯特丹(荷兰)   http://ams-nl-ping.vultr.com/伦敦(英国)             http://lon-gb-ping.vultr.com/新加坡                       http://sgp-ping.vultr.com/纽约(美国)             http://nj-us-ping.vultr.com/东京(日本)             http://hnd-jp-ping.vultr.com/芝加哥(美国)          http://il-us-ping.vultr.com/亚特兰大(美国)       http://ga-us-ping.vultr.com/迈阿密(美国)          http://fl-us-ping.vultr.com/西雅图(美国)          http://wa-us-ping.vultr.com/达拉斯(美国)          http://tx-us-ping.vultr.com/硅谷(美国)              http://sjo-ca-us-ping.vultr.com/洛杉矶(美国)          http://lax-ca-us-ping.vultr.com/悉尼(澳大利亚)       http://syd-au-ping.vultr.com/

未经允许不得转载:好用的vps免费评测网 » Vultr 新用户充多少送多少活动,最高赠送 100 美元

评论 抢沙发

  • QQ号
  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址