Vultr:充多少送多少 / 最多赠送 100 美元 / 有效期 12个月

1 优惠详情 2 相关方案 3 测试IP

Vultr开始了新一轮尽可能多的收费和发送,只有新用户可以参与,老用户和老狗不允许参与。

优惠有效期未知,但可以提前享受,但不能晚收费。

优惠详情

活动页面:https://www.vultr.com/match/

在活动页面注册您的帐户并充值。

如果不想花那么多钱,还是可以参加给新用户25块钱的活动:Vultr:给新用户25块钱注册/有效期1年。

相关方案

一个方案

核心:1核CPU内存:512MB硬盘:20GB SSD流量:500GB端口:1Gbps架构:KVM价格:$2.50/month传送:购买链接

选项2

核心:1核CPU内存:1GB硬盘:25GB SSD流量:1TB端口:1Gbps架构:KVM价格:$5.00/month传送:购买链接测试IP法兰克福(德国)      http://fra-de-ping.vultr.com/巴黎(法国)             http://par-fr-ping.vultr.com/阿姆斯特丹(荷兰)   http://ams-nl-ping.vultr.com/伦敦(英国)             http://lon-gb-ping.vultr.com/新加坡                       http://sgp-ping.vultr.com/纽约(美国)             http://nj-us-ping.vultr.com/东京(日本)             http://hnd-jp-ping.vultr.com/芝加哥(美国)          http://il-us-ping.vultr.com/亚特兰大(美国)       http://ga-us-ping.vultr.com/迈阿密(美国)          http://fl-us-ping.vultr.com/西雅图(美国)          http://wa-us-ping.vultr.com/达拉斯(美国)          http://tx-us-ping.vultr.com/硅谷(美国)              http://sjo-ca-us-ping.vultr.com/洛杉矶(美国)          http://lax-ca-us-ping.vultr.com/悉尼(澳大利亚)       http://syd-au-ping.vultr.com/

未经允许不得转载:好用的vps免费评测网 » Vultr:充多少送多少 / 最多赠送 100 美元 / 有效期 12个月

评论 抢沙发

  • QQ号
  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址