Vultr:新用户注册赠送 25 美元 / 有效期 1 年

1 活动地址 2 方案详情 3 测试IP 4 其他

又一系列老用户和狗。Vultr现在为新用户注册提供25美元,有效期为一年。如果还没注册,可以注册体验一下。

活动地址

点击直接活动页面:https://www.vultr.com/promo25b

方案详情

一个方案

核心:1核CPU内存:512MB硬盘:20GB SSD流量:500GB端口:1Gbps架构:KVM价格:$2.50/month传送:购买链接

选项2

核心:1核CPU内存:1GB硬盘:25GB SSD流量:1TB端口:1Gbps架构:KVM价格:$5.00/month传送:购买链接测试IP法兰克福(德国)      http://fra-de-ping.vultr.com/巴黎(法国)             http://par-fr-ping.vultr.com/阿姆斯特丹(荷兰)   http://ams-nl-ping.vultr.com/伦敦(英国)             http://lon-gb-ping.vultr.com/新加坡                       http://sgp-ping.vultr.com/纽约(美国)             http://nj-us-ping.vultr.com/东京(日本)             http://hnd-jp-ping.vultr.com/芝加哥(美国)          http://il-us-ping.vultr.com/亚特兰大(美国)       http://ga-us-ping.vultr.com/迈阿密(美国)          http://fl-us-ping.vultr.com/西雅图(美国)          http://wa-us-ping.vultr.com/达拉斯(美国)          http://tx-us-ping.vultr.com/硅谷(美国)              http://sjo-ca-us-ping.vultr.com/洛杉矶(美国)          http://lax-ca-us-ping.vultr.com/悉尼(澳大利亚)       http://syd-au-ping.vultr.com/其他

注册并获得资助。

未经允许不得转载:好用的vps免费评测网 » Vultr:新用户注册赠送 25 美元 / 有效期 1 年

评论 抢沙发

  • QQ号
  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址